گیرنده دیجیتال 29 محصول وجود دارد

 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  دارای خروجی HDMIدارای قابلیت PVRبا USB2.0خروجی صدای دیجیتال SPDIFنمایشگر شماره كانال یا ساعتظرفیت ذخیره بیش از 2 هزار كانالقفل منو و كانال های از پیش انتخاب شدهقابلیت اجرای بازی های تعریف شده دستگاهنمایش تصویر با قابلیت بزرگنمایی در محدوده انتخابی تصویرنرم افزار قابل ارتقا با USB و یا از طریق دریافت از آنتن (OTA)قابلیت ضبط یك...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  دارای خروجی HDMIدارای قابلیت PVRبا USB2.0خروجی صدای دیجیتال SPDIFنمایشگر شماره كانال یا ساعتظرفیت ذخیره بیش از 2 هزار كانالقفل منو و كانال های از پیش انتخاب شدهقابلیت اجرای بازی های تعریف شده دستگاهنمایش تصویر با قابلیت بزرگنمایی در محدوده انتخابی تصویرنرم افزار قابل ارتقا با USB و یا از طریق دریافت از آنتن (OTA)قابلیت ضبط یك...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  كیفیت تصویر Full HDدارای خروجی HDMIدارای قابلیت PVRبا USB2.0خروجی صدای دیجیتال SPDIFنمایشگر شماره كانال یا ساعتظرفیت ذخیره بیش از 2 هزار كانالقفل منو و كانال های از پیش انتخاب شدهقابلیت اجرای بازی های تعریف شده دستگاهنمایش تصویر با قابلیت بزرگنمایی در محدوده انتخابی تصویرنرم افزار قابل ارتقا با USB و یا از طریق دریافت از آنتن...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  كیفیت تصویر Full HDدارای خروجی HDMIدارای قابلیت PVRبا USB2.0خروجی صدای دیجیتال SPDIFنمایشگر شماره كانال یا ساعتظرفیت ذخیره بیش از 2 هزار كانالقفل منو و كانال های از پیش انتخاب شدهقابلیت اجرای بازی های تعریف شده دستگاهنمایش تصویر با قابلیت بزرگنمایی در محدوده انتخابی تصویرنرم افزار قابل ارتقا با USB و یا از طریق دریافت از آنتن...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  مجهز به ماشین زماننمایشگر شماره كانال یا ساعتنمایشگر قدرت سیگنال دیجیتال دریافتی قفل منو و كانال های از پیش انتخاب شدهگزینه جستجوی خودكار و دستی كانال هاپیدا كردن سریع كانالها با حرف اول نام كانالقابلیت اجرای بازی های تعریف شده دستگاهدستگاه ریموت كنترل با دكمه های میانبر رنگیپشتیبانی از چند فرمت صدا و زیر نویس چند زبانهنصب آسان و...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  مجهز به ماشین زماننمایشگر شماره كانال یا ساعتنمایشگر قدرت سیگنال دیجیتال دریافتی قفل منو و كانال های از پیش انتخاب شدهگزینه جستجوی خودكار و دستی كانال هاپیدا كردن سریع كانالها با حرف اول نام كانالقابلیت اجرای بازی های تعریف شده دستگاهدستگاه ریموت كنترل با دكمه های میانبر رنگیپشتیبانی از چند فرمت صدا و زیر نویس چند زبانهنصب آسان و...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  دارای خروجی HDMIدارای قابلیت PVRبا USB2.0خروجی صدای دیجیتال SPDIFنمایشگر شماره كانال یا ساعتظرفیت ذخیره بیش از 2 هزار كانالقفل منو و كانال های از پیش انتخاب شدهقابلیت اجرای بازی های تعریف شده دستگاهنمایش تصویر با قابلیت بزرگنمایی در محدوده انتخابی تصویرنرم افزار قابل ارتقا با USB و یا از طریق دریافت از آنتن (OTA)قابلیت ضبط یك...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  دارای خروجی HDMIدارای قابلیت PVRبا USB2.0خروجی صدای دیجیتال SPDIFنمایشگر شماره كانال یا ساعتظرفیت ذخیره بیش از 2 هزار كانالقفل منو و كانال های از پیش انتخاب شدهقابلیت اجرای بازی های تعریف شده دستگاهنمایش تصویر با قابلیت بزرگنمایی در محدوده انتخابی تصویرنرم افزار قابل ارتقا با USB و یا از طریق دریافت از آنتن (OTA)قابلیت ضبط یك...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  دارای خروجی HDMIدارای قابلیت PVRبا USB2.0خروجی صدای دیجیتال SPDIFنمایشگر شماره كانال یا ساعتظرفیت ذخیره بیش از 2 هزار كانالقفل منو و كانال های از پیش انتخاب شدهقابلیت اجرای بازی های تعریف شده دستگاهنمایش تصویر با قابلیت بزرگنمایی در محدوده انتخابی تصویرنرم افزار قابل ارتقا با USB و یا از طریق دریافت از آنتن (OTA)قابلیت ضبط یك...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  دارای پورت USBدارای تله تکست دارای سیستم DVBدارای سیستم EPGدارای خروجی HDMIکیفیت تصویر :3D وHDدارای خروجی های صدادارای ورودی و خروجی آنتن

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  پهنای باند: 6و7و8 مگا هرتزسازگار با USB2.0 , USB3.0دارای آنتن اكتیو با گیرندگی بالاقابلیت دریافت و پخش تصاویر HDكاملا مطابق با استانداردهای DVB-Tقابلیت ضبط برنامه‌های تلویزیونی(PVR)ساپورت فرمت‌های تصویر: MPEG-2 , MPEG-4جستجوی اتوماتیك كانال‌های تلویزیونی و رادیوییپشتیبانی از راهنمای الكترونیكی برنامه ها-EPGحساسیت بالای دریافت...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  دارای خروجی HDMIدارای قابلیت PVRبا USB2.0خروجی صدای دیجیتال SPDIFنمایشگر شماره كانال یا ساعتظرفیت ذخیره بیش از 2 هزار كانالقفل منو و كانال های از پیش انتخاب شدهقابلیت اجرای بازی های تعریف شده دستگاهنمایش تصویر با قابلیت بزرگنمایی در محدوده انتخابی تصویرنرم افزار قابل ارتقا با USB و یا از طریق دریافت از آنتن (OTA)قابلیت ضبط یك...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  سازگار با USB2.0دارای آنتن با گیرندگی بالاپهنای باند: 6 و 7 و 8 مگا هرتزقابلیت دریافت و پخش تصاویر HDكاملا مطابق با استانداردهای DVB-Tقابلیت ضبط برنامه‌های تلویزیونی(PVR)پشتیبانی از راهنمای الكترونیكی برنامه‌ها(EPG)جستجوی اتوماتیك كانال‌های تلویزیونی و رادیوییپشتیبانی فرمت‌های تصویر : MPEG-2 , MPEG-4حساسیت بالای دریافت سیگنال...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  مجهز به ماشین زماننمایشگر شماره كانال یا ساعتظرفیت ذخیره بیش از 2000 كانالقابلیت مرور كانال ها(Scan Mode)نمایشگر قدرت سیگنال دیجیتال دریافتی قفل منو و كانال های از پیش انتخاب شدهگزینه جستجوی خودكار و دستی كانال هاپیدا كردن سریع كانالها با حرف اول نام كانالقابلیت اجرای بازی های تعریف شده دستگاهدستگاه ریموت كنترل با دكمه های میانبر...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  ماشین زمانكیفیت تصویر Full HDدارای خروجی HDMIنمایشگر قدرت سیگنال دیجیتال دریافتیقابلیت مرور 9 كانال در یك صفحه (Scan Mode)نرم افزار قابل ارتقا با USB و یا از طریق دریافت از آنتن (OTA)قابلیت ضبط یك كانال و تماشای كانال دیگر در همان TS (فركانس)دارای حافظه قابل برنامه ریزی برای روشن-خاموش و ضبط برنامه ها بصورت یك مرتبه ای ، روزانه و هفتگی

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  مجهز به ماشین زمانظرفیت ذخیره بیش از 400 كانالنمایشگر شماره كانال یا ساعتنمایشگر قدرت سیگنال دیجیتال دریافتی قفل منو و كانال های از پیش انتخاب شدهگزینه جستجوی خودكار و دستی كانال هاپیدا كردن سریع كانالها با حرف اول نام كانالقابلیت اجرای بازی های تعریف شده دستگاهدستگاه ریموت كنترل با دكمه های میانبر رنگیدستگاه ریموت كنترل با دكمه...

  0 تومان
  خرید ناموجود
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  مجهز به ماشین زمانظرفیت ذخیره بیش از 400 كانالنمایشگر شماره كانال یا ساعتنمایشگر قدرت سیگنال دیجیتال دریافتی قفل منو و كانال های از پیش انتخاب شدهگزینه جستجوی خودكار و دستی كانال هاپیدا كردن سریع كانالها با حرف اول نام كانالقابلیت اجرای بازی های تعریف شده دستگاهدستگاه ریموت كنترل با دكمه های میانبر رنگیدستگاه ریموت كنترل با دكمه...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  مجهز به ماشین زمانظرفیت ذخیره بیش از 400 كانالنمایشگر شماره كانال یا ساعتنمایشگر قدرت سیگنال دیجیتال دریافتی قفل منو و كانال های از پیش انتخاب شدهگزینه جستجوی خودكار و دستی كانال هاپیدا كردن سریع كانالها با حرف اول نام كانالقابلیت اجرای بازی های تعریف شده دستگاهدستگاه ریموت كنترل با دكمه های میانبر رنگیدستگاه ریموت كنترل با دكمه...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  مجهز به ماشین زمانظرفیت ذخیره بیش از 400 كانالنمایشگر شماره كانال یا ساعتنمایشگر قدرت سیگنال دیجیتال دریافتی قفل منو و كانال های از پیش انتخاب شدهگزینه جستجوی خودكار و دستی كانال هاپیدا كردن سریع كانالها با حرف اول نام كانالقابلیت اجرای بازی های تعریف شده دستگاهدستگاه ریموت كنترل با دكمه های میانبر رنگیدستگاه ریموت كنترل با دكمه...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  كیفیت تصویر Full HDتله تكست به صورتOSD یا VBIراهنمای الكترونیكی برنامه ها EPGنمایشگر قدرت سیگنال دیجیتال دریافتیگزینه جستجوی خودكار و دستی كانال هادستگاه ریموت كنترل با دكمه های میانبر رنگیپشتیبانی از چند فرمت صدا و زیر نویس چند زبانهنصب آسان و سریع و سهولت كار با منوهای سادهدارای حافظه قابل برنامه ریزی برای روشن-خاموشضبط برنامه...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  مجهز به ماشین زمانظرفیت ذخیره بیش از 400 كانالنمایشگر شماره كانال یا ساعتنمایشگر قدرت سیگنال دیجیتال دریافتی قفل منو و كانال های از پیش انتخاب شدهگزینه جستجوی خودكار و دستی كانال هاپیدا كردن سریع كانالها با حرف اول نام كانالقابلیت اجرای بازی های تعریف شده دستگاهدستگاه ریموت كنترل با دكمه های میانبر رنگیدستگاه ریموت كنترل با دكمه...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  مجهز به ماشین زماننمایشگر شماره كانال یا ساعتظرفیت ذخیره بیش از 400 كانالنمایشگر قدرت سیگنال دیجیتال دریافتی قفل منو و كانال های از پیش انتخاب شدهگزینه جستجوی خودكار و دستی كانال هاپیدا كردن سریع كانالها با حرف اول نام كانالقابلیت اجرای بازی های تعریف شده دستگاهدستگاه ریموت كنترل با دكمه های میانبر رنگیپشتیبانی از چند فرمت صدا و...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  مجهز به ماشین زماننمایشگر شماره كانال یا ساعتظرفیت ذخیره بیش از 2000 كانالنمایشگر قدرت سیگنال دیجیتال دریافتی قفل منو و كانال های از پیش انتخاب شدهگزینه جستجوی خودكار و دستی كانال هاپیدا كردن سریع كانالها با حرف اول نام كانالقابلیت اجرای بازی های تعریف شده دستگاهدستگاه ریموت كنترل با دكمه های میانبر رنگیپشتیبانی از چند فرمت صدا و...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  مجهز به ماشین زماننمایشگر شماره كانال یا ساعتظرفیت ذخیره بیش از 2000 كانالقابلیت مرور كانال ها(Scan Mode)نمایشگر قدرت سیگنال دیجیتال دریافتی قفل منو و كانال های از پیش انتخاب شدهگزینه جستجوی خودكار و دستی كانال هاپیدا كردن سریع كانالها با حرف اول نام كانالقابلیت اجرای بازی های تعریف شده دستگاهدستگاه ریموت كنترل با دكمه های میانبر...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  مجهز به ماشین زماننمایشگر شماره كانال یا ساعتظرفیت ذخیره بیش از 2000 كانالقابلیت مرور كانال ها(Scan Mode)نمایشگر قدرت سیگنال دیجیتال دریافتی قفل منو و كانال های از پیش انتخاب شدهگزینه جستجوی خودكار و دستی كانال هاپیدا كردن سریع كانالها با حرف اول نام كانالقابلیت اجرای بازی های تعریف شده دستگاهدستگاه ریموت كنترل با دكمه های میانبر...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  مجهز به ماشین زماننمایشگر شماره كانال یا ساعتظرفیت ذخیره بیش از 2000 كانالقابلیت مرور كانال ها(Scan Mode)نمایشگر قدرت سیگنال دیجیتال دریافتی قفل منو و كانال های از پیش انتخاب شدهگزینه جستجوی خودكار و دستی كانال هاپیدا كردن سریع كانالها با حرف اول نام كانالقابلیت اجرای بازی های تعریف شده دستگاهدستگاه ریموت كنترل با دكمه های میانبر...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  مجهز به ماشین زماننمایشگر شماره كانال یا ساعتظرفیت ذخیره بیش از 2000 كانالنمایشگر قدرت سیگنال دیجیتال دریافتی قفل منو و كانال های از پیش انتخاب شدهگزینه جستجوی خودكار و دستی كانال هاپیدا كردن سریع كانالها با حرف اول نام كانالقابلیت اجرای بازی های تعریف شده دستگاهدستگاه ریموت كنترل با دكمه های میانبر رنگیپشتیبانی از چند فرمت صدا و...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  مجهز به ماشین زماننمایشگر شماره كانال یا ساعتظرفیت ذخیره بیش از 2000 كانالنمایشگر قدرت سیگنال دیجیتال دریافتی قفل منو و كانال های از پیش انتخاب شدهگزینه جستجوی خودكار و دستی كانال هاپیدا كردن سریع كانالها با حرف اول نام كانالقابلیت اجرای بازی های تعریف شده دستگاهدستگاه ریموت كنترل با دكمه های میانبر رنگیپشتیبانی از چند فرمت صدا و...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  كیفیت تصویر Full HDتله تكست به صورتOSD یا VBIراهنمای الكترونیكی برنامه ها EPGنمایشگر قدرت سیگنال دیجیتال دریافتیگزینه جستجوی خودكار و دستی كانال هادستگاه ریموت كنترل با دكمه های میانبر رنگیپشتیبانی از چند فرمت صدا و زیر نویس چند زبانهنصب آسان و سریع و سهولت كار با منوهای سادهدارای حافظه قابل برنامه ریزی برای روشن-خاموشضبط برنامه...

  0 تومان
  سبد خرید : 0 محصول    

  سبد خرید من

  هیچ محصولی وجود ندارد

  ارسال رایگان! ارسال
  0 تومان مجموع

  ثبت سفارش و پرداخت

  گیرنده دیجیتال

  فروش ویژه