فهرست محصولات این تولید کننده ایران پویا

 • 690,000 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  18 ماه گارانتیبدون لرزش و صداعمر طولاني ياتاقانهادارای نشان استاندارد ایرانمجهز به پروانه بالانس شدهمجهز به سيستم جديد آبرسانيجبران رطوبت مورد نياز در محيط هاي خشکمجهز به پوشالهاي دوخته شده با دستگاههاي اتوماتيک پوشش بدنه با ورق گالوانيزه مرغوب وارداتي به همراه لايه ضخيمي از رنگ پودري کوره اي

  690,000 تومان
 • 671,500 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  18 ماه گارانتیبدون لرزش و صداعمر طولاني ياتاقانهادارای نشان استاندارد ایرانمجهز به پروانه بالانس شدهمجهز به سيستم جديد آبرسانيجبران رطوبت مورد نياز در محيط هاي خشکمجهز به پوشالهاي دوخته شده با دستگاههاي اتوماتيک پوشش بدنه با ورق گالوانيزه مرغوب وارداتي به همراه لايه ضخيمي از رنگ پودري کوره اي

  671,500 تومان
 • 578,000 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  18 ماه گارانتیبدون لرزش و صداعمر طولاني ياتاقانهادارای نشان استاندارد ایرانمجهز به پروانه بالانس شدهمجهز به سيستم جديد آبرسانيجبران رطوبت مورد نياز در محيط هاي خشکمجهز به پوشالهاي دوخته شده با دستگاههاي اتوماتيک پوشش بدنه با ورق گالوانيزه مرغوب وارداتي به همراه لايه ضخيمي از رنگ پودري کوره اي

  578,000 تومان
 • 514,000 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 1 نقد و بررسی )

  18 ماه گارانتیبدون لرزش و صداعمر طولاني ياتاقانهادارای نشان استاندارد ایرانمجهز به پروانه بالانس شدهمجهز به سيستم جديد آبرسانيجبران رطوبت مورد نياز در محيط هاي خشکمجهز به پوشالهاي دوخته شده با دستگاههاي اتوماتيک پوشش بدنه با ورق گالوانيزه مرغوب وارداتي به همراه لايه ضخيمي از رنگ پودري کوره اي

  514,000 تومان
 • 429,500 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  18 ماه گارانتیبدون لرزش و صداعمر طولاني ياتاقانهادارای نشان استاندارد ایرانمجهز به پروانه بالانس شدهمجهز به سيستم جديد آبرسانيجبران رطوبت مورد نياز در محيط هاي خشکمجهز به پوشالهاي دوخته شده با دستگاههاي اتوماتيک پوشش بدنه با ورق گالوانيزه مرغوب وارداتي به همراه لايه ضخيمي از رنگ پودري کوره اي

  429,500 تومان
  خرید ناموجود
 • 238,500 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  18 ماه گارانتیبدون لرزش و صداعمر طولاني ياتاقانهادارای نشان استاندارد ایرانمجهز به پروانه بالانس شدهمجهز به سيستم جديد آبرسانيجبران رطوبت مورد نياز در محيط هاي خشکمجهز به پوشالهاي دوخته شده با دستگاههاي اتوماتيک پوشش بدنه با ورق گالوانيزه مرغوب وارداتي به همراه لايه ضخيمي از رنگ پودري کوره اي

  238,500 تومان
 • 212,000 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  18 ماه گارانتیبدون لرزش و صداعمر طولاني ياتاقانهادارای نشان استاندارد ایرانمجهز به پروانه بالانس شدهمجهز به سيستم جديد آبرسانيجبران رطوبت مورد نياز در محيط هاي خشکمجهز به پوشالهاي دوخته شده با دستگاههاي اتوماتيک پوشش بدنه با ورق گالوانيزه مرغوب وارداتي به همراه لايه ضخيمي از رنگ پودري کوره اي

  212,000 تومان