فهرست محصولات این تولید کننده آبسال

 • 1,247,620 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

   دارای بازده انرژی Aمجهز به پمپ کم مصرف طراحی منحصر به فرد کلید مجهز به نمایشگر دمای محیطمجهز به گزینه ECO(مصرف بهینه) تحت حمایت سازمان بهره وری انرژی ایران62% مصرف برق کمتر نسبت به سایر کولرهای آبی محافظت شده در برابر گیرپاژ یاتاقان ها با نمایش خطای E4 مقاوم در برابر نوسانات ولتاژ برق، بدون بروز اختلال در کار کولرمجهز به تایمر...

  1,247,620 تومان
  خرید ناموجود
 • 1,160,308 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

   دارای بازده انرژی Aمجهز به پمپ کم مصرف طراحی منحصر به فرد کلید مجهز به نمایشگر دمای محیطمجهز به گزینه ECO(مصرف بهینه) تحت حمایت سازمان بهره وری انرژی ایران62% مصرف برق کمتر نسبت به سایر کولرهای آبی محافظت شده در برابر گیرپاژ یاتاقان ها با نمایش خطای E4 مقاوم در برابر نوسانات ولتاژ برق، بدون بروز اختلال در کار کولرمجهز به تایمر...

  1,160,308 تومان
  خرید ناموجود
 • 1,110,339 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

   دارای بازده انرژی Aمجهز به پمپ کم مصرف طراحی منحصر به فرد کلید مجهز به نمایشگر دمای محیطمجهز به گزینه ECO(مصرف بهینه) تحت حمایت سازمان بهره وری انرژی ایران62% مصرف برق کمتر نسبت به سایر کولرهای آبی محافظت شده در برابر گیرپاژ یاتاقان ها با نمایش خطای E4 مقاوم در برابر نوسانات ولتاژ برق، بدون بروز اختلال در کار کولرمجهز به تایمر...

  1,110,339 تومان
  خرید ناموجود
 • 948,234 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

   دارای بازده انرژی Aمجهز به پمپ کم مصرف طراحی منحصر به فرد کلید مجهز به نمایشگر دمای محیطمجهز به گزینه ECO(مصرف بهینه) تحت حمایت سازمان بهره وری انرژی ایران62% مصرف برق کمتر نسبت به سایر کولرهای آبی محافظت شده در برابر گیرپاژ یاتاقان ها با نمایش خطای E4 مقاوم در برابر نوسانات ولتاژ برق، بدون بروز اختلال در کار کولرمجهز به تایمر...

  948,234 تومان
  خرید ناموجود
 • 819,620 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  خروجی از بالابدون لرزش و صدا عمر طولاني ياتاقانهادارای نشان استاندارد ایرانمجهز به پروانه بالانس شدهایده آل برای نصب بر روی بالکنمجهز به سيستم جديد آبرسانيجبران رطوبت مورد نياز در محيط هاي خشکمجهز به پوشالهاي دوخته شده با دستگاههاي اتوماتيک پوشش بدنه با ورق گالوانيزه مرغوب وارداتي به همراه لايه ضخيمي از رنگ پودري کوره اي

  819,620 تومان
  خرید ناموجود
 • 746,111 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  خروجی از بالابدون لرزش و صدا عمر طولاني ياتاقانهادارای نشان استاندارد ایرانمجهز به پروانه بالانس شدهایده آل برای نصب بر روی بالکنمجهز به سيستم جديد آبرسانيجبران رطوبت مورد نياز در محيط هاي خشکمجهز به پوشالهاي دوخته شده با دستگاههاي اتوماتيک پوشش بدنه با ورق گالوانيزه مرغوب وارداتي به همراه لايه ضخيمي از رنگ پودري کوره اي

  746,111 تومان
  خرید ناموجود
 • 702,455 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  خروجی از بالابدون لرزش و صدا عمر طولاني ياتاقانهادارای نشان استاندارد ایرانمجهز به پروانه بالانس شدهایده آل برای نصب بر روی بالکنمجهز به سيستم جديد آبرسانيجبران رطوبت مورد نياز در محيط هاي خشکمجهز به پوشالهاي دوخته شده با دستگاههاي اتوماتيک پوشش بدنه با ورق گالوانيزه مرغوب وارداتي به همراه لايه ضخيمي از رنگ پودري کوره اي

  702,455 تومان
  خرید ناموجود
 • 677,417 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  خروجی از بالابدون لرزش و صدا عمر طولاني ياتاقانهادارای نشان استاندارد ایرانمجهز به پروانه بالانس شدهایده آل برای نصب بر روی بالکنمجهز به سيستم جديد آبرسانيجبران رطوبت مورد نياز در محيط هاي خشکمجهز به پوشالهاي دوخته شده با دستگاههاي اتوماتيک پوشش بدنه با ورق گالوانيزه مرغوب وارداتي به همراه لايه ضخيمي از رنگ پودري کوره اي

  677,417 تومان
  خرید ناموجود
 • 622,526 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  خروجی از بالابدون لرزش و صدا عمر طولاني ياتاقانهادارای نشان استاندارد ایرانمجهز به پروانه بالانس شدهایده آل برای نصب بر روی بالکنمجهز به سيستم جديد آبرسانيجبران رطوبت مورد نياز در محيط هاي خشکمجهز به پوشالهاي دوخته شده با دستگاههاي اتوماتيک پوشش بدنه با ورق گالوانيزه مرغوب وارداتي به همراه لايه ضخيمي از رنگ پودري کوره اي

  622,526 تومان
  خرید ناموجود
 • 590,105 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  خروجی از بالابدون لرزش و صدا عمر طولاني ياتاقانهادارای نشان استاندارد ایرانمجهز به پروانه بالانس شدهایده آل برای نصب بر روی بالکنمجهز به سيستم جديد آبرسانيجبران رطوبت مورد نياز در محيط هاي خشکمجهز به پوشالهاي دوخته شده با دستگاههاي اتوماتيک پوشش بدنه با ورق گالوانيزه مرغوب وارداتي به همراه لايه ضخيمي از رنگ پودري کوره اي

  590,105 تومان
  خرید ناموجود
 • 545,165 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  خروجی از بالابدون لرزش و صدا عمر طولاني ياتاقانهادارای نشان استاندارد ایرانمجهز به پروانه بالانس شدهایده آل برای نصب بر روی بالکنمجهز به سيستم جديد آبرسانيجبران رطوبت مورد نياز در محيط هاي خشکمجهز به پوشالهاي دوخته شده با دستگاههاي اتوماتيک پوشش بدنه با ورق گالوانيزه مرغوب وارداتي به همراه لايه ضخيمي از رنگ پودري کوره اي

  545,165 تومان
  خرید ناموجود
 • 366,796 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  کوچک و قابل حملنشانگر سطح آب داخل مخزنکم مصرف (توان ورودی 200 وات)دریچه ی گردان تنظیم هوا و امکان جابه جایی هوا در زوایای دلخواهامکان پر کردن مخزن آب به دو روش دستی و اتصال به شبکه آب شهریامکان قرار گیری داخل اتاق  (نزدیک پنجره)  یا خارج از اتاق  (پشت پنجره)بدنه و قسمت های فلزی از ورق  گالوانیزه ی مرغوب با پوشش ضخیمی از رنگ پودریمخزن...

  366,796 تومان
 • 346,787 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  کوچک و قابل حملنشانگر سطح آب داخل مخزنکم مصرف (توان ورودی 200 وات)دریچه ی گردان تنظیم هوا و امکان جابه جایی هوا در زوایای دلخواهامکان پر کردن مخزن آب به دو روش دستی و اتصال به شبکه آب شهریامکان قرار گیری داخل اتاق  (نزدیک پنجره)  یا خارج از اتاق  (پشت پنجره)بدنه و قسمت های فلزی از ورق  گالوانیزه ی مرغوب با پوشش ضخیمی از رنگ پودریمخزن...

  346,787 تومان
 • 305,000 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-25
  ( 0 نقد و بررسی )

  بدون نیاز به دودکشمجهز به جرقه زنتحت لیسانس Sicar ایتالیابا حمایت  سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشوربدنه این بخاری دارای پوشش رنگ پودری کوره ای می باشد که به روش الکترواستاتیک و تمام اتوماتیک اجرا می شود.مشعل این بخاری دارای احتراق کامل است و میزان گازهای مضر حاصل از احتراق (منواکسید کربن ) به مقدار خیلی کم می باشد.قابل نصب روی دیوار و بر...

  305,000 تومان

   Notice: Undefined index: colors_list in /home/cp20706/public_html/cache/smarty/compile/f4/17/cc/f417ccf38ecf2dec78745e268010e7c50cf9e75d.file.product-list-colors.tpl.cache.php on line 32

   Notice: Trying to get property of non-object in /home/cp20706/public_html/cache/smarty/compile/f4/17/cc/f417ccf38ecf2dec78745e268010e7c50cf9e75d.file.product-list-colors.tpl.cache.php on line 32
 • 290,000 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-25
  ( 0 نقد و بررسی )

  شعله قابل تنظیمدر رنگ های متنوعسیستم ایمنی ترموکوپلبا پوشش لعاب قاب جلوسیستم کنترل اکسیژن ODS2 سال ضمانت و 10 سال خدماتمجهز به جرقه زن Piezo Electricدارای سنسور حرارتی دودکش در مدل 401Sدارای گاورنر برای ثابت کردن نوسان گاز ورودیدارای صفحه مشبک دایکاست الومینیومی منحصر به فردمشعل با احتراق کامل و کمترین میزان تولید گازهای مضر...

  290,000 تومان
  خرید ناموجود

   Notice: Undefined index: colors_list in /home/cp20706/public_html/cache/smarty/compile/f4/17/cc/f417ccf38ecf2dec78745e268010e7c50cf9e75d.file.product-list-colors.tpl.cache.php on line 32

   Notice: Trying to get property of non-object in /home/cp20706/public_html/cache/smarty/compile/f4/17/cc/f417ccf38ecf2dec78745e268010e7c50cf9e75d.file.product-list-colors.tpl.cache.php on line 32
 • 281,945 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  کوچک و قابل حملنشانگر سطح آب داخل مخزنکم مصرف (توان ورودی 200 وات)دریچه ی گردان تنظیم هوا و امکان جابه جایی هوا در زوایای دلخواهامکان پر کردن مخزن آب به دو روش دستی و اتصال به شبکه آب شهریامکان قرار گیری داخل اتاق  (نزدیک پنجره)  یا خارج از اتاق  (پشت پنجره)بدنه و قسمت های فلزی از ورق  گالوانیزه ی مرغوب با پوشش ضخیمی از رنگ پودریمخزن...

  281,945 تومان
  خرید ناموجود
 • 280,000 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-25
  ( 0 نقد و بررسی )

  بدون نیاز به دودکشدارای بازده حرارتی 99/9%حمل و نقل آسان با قابلیت حمل کپسول گاز مایعقابلیت انتقال حرارت به دو طریق تابشی و جابجاییمجهز به جرقه زن (Piezo Electric)بدنه این بخاری دارای پوشش رنگ پودری کوره ای می باشد که به روش الکترواستاتیک و تمام اتوماتیک اجرا می شود.دارای سیستم کنترل اکسیژن محیط (ODS) : گاز کربنیک نتیجه سوخت کامل است...

  280,000 تومان

   Notice: Undefined index: colors_list in /home/cp20706/public_html/cache/smarty/compile/f4/17/cc/f417ccf38ecf2dec78745e268010e7c50cf9e75d.file.product-list-colors.tpl.cache.php on line 32

   Notice: Trying to get property of non-object in /home/cp20706/public_html/cache/smarty/compile/f4/17/cc/f417ccf38ecf2dec78745e268010e7c50cf9e75d.file.product-list-colors.tpl.cache.php on line 32
 • 262,043 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

   کوچک و قابل حملدر 2 وضعیت پایه دار و رومیزینشانگر سطح آب داخل مخزن مجهز به فیلتر جذب گرد و غبار کم مصرف (توان ورودی 80 وات)قابلیت استفاده در 2 حالت کولر و پنکه تنظیم سرعت در سه حالت تند ، متوسط و کند پروانه ی یکپارچه ی پلاستیکی ، ضد زنگ ، مقاوم در برابر ضربه به علت کیفیت بالا و بالانس بودن باعث کاهش لرزش و صدا می شود. دارای قاب...

  262,043 تومان
  خرید ناموجود
 • 250,000 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-25
  ( 0 نقد و بررسی )

  شعله قابل تنظیمدر رنگ های متنوعسیستم ایمنی ترموکوپلبا پوشش لعاب قاب جلوسیستم کنترل اکسیژن ODS2 سال ضمانت و 10 سال خدماتمجهز به جرقه زن Piezo Electricدارای گاورنر برای ثابت کردن نوسان گاز ورودیدارای صفحه مشبک دایکاست الومینیومی منحصر به فردمشعل با احتراق کامل و کمترین میزان تولید گازهای مضردارای شیشه سکوریت بسیار مقاوم در...

  250,000 تومان

   Notice: Undefined index: colors_list in /home/cp20706/public_html/cache/smarty/compile/f4/17/cc/f417ccf38ecf2dec78745e268010e7c50cf9e75d.file.product-list-colors.tpl.cache.php on line 32

   Notice: Trying to get property of non-object in /home/cp20706/public_html/cache/smarty/compile/f4/17/cc/f417ccf38ecf2dec78745e268010e7c50cf9e75d.file.product-list-colors.tpl.cache.php on line 32
 • 235,000 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-25
  ( 0 نقد و بررسی )

  اولین بخاری استاندارد شده ایرانشعله قابل تنظیم (از کم تا زیاد)قابل نصب بر روی دیوار و روی زمینمجهز به جرقه زن (Piezo Electric)دارای شیر کنترل مجهز به سیستم ایمنی ترموکوپلبا قابلیت انتقال حرارت به دو طریق تابشی و جابجاییگازهای حاصل از احتراق از طریق کلاهک تعدیل جریان که در پشت بخاری تعبیه شده به دودکش قطر 10 سانتیمترمنتقل و از محیط خارج...

  235,000 تومان
  خرید موجود

   Notice: Undefined index: colors_list in /home/cp20706/public_html/cache/smarty/compile/f4/17/cc/f417ccf38ecf2dec78745e268010e7c50cf9e75d.file.product-list-colors.tpl.cache.php on line 32

   Notice: Trying to get property of non-object in /home/cp20706/public_html/cache/smarty/compile/f4/17/cc/f417ccf38ecf2dec78745e268010e7c50cf9e75d.file.product-list-colors.tpl.cache.php on line 32
 • 230,000 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-25
  ( 0 نقد و بررسی )

  مجهز به ODSبدون نیاز به دودکشتحت لیسانس Sicar ایتالیامجهز به گاورنر جهت ثابت کردن نوسانات گاز ورودیبا حمایت  سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشوربدنه این بخاری دارای پوشش رنگ پودری کوره ای می باشد که به روش الکترواستاتیک و تمام اتوماتیک اجرا می شود.مشعل این بخاری دارای احتراق کامل است و میزان گازهای مضر حاصل از احتراق (منواکسید کربن ) به...

  230,000 تومان

   Notice: Undefined index: colors_list in /home/cp20706/public_html/cache/smarty/compile/f4/17/cc/f417ccf38ecf2dec78745e268010e7c50cf9e75d.file.product-list-colors.tpl.cache.php on line 32

   Notice: Trying to get property of non-object in /home/cp20706/public_html/cache/smarty/compile/f4/17/cc/f417ccf38ecf2dec78745e268010e7c50cf9e75d.file.product-list-colors.tpl.cache.php on line 32
 • 200,000 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-25
  ( 0 نقد و بررسی )

  بدون نیاز به دودکشدارای بازده حرارتی 99/9%مجهز به جرقه زن (Piezo Electric)مجهز به رگلاتور جهت ثابت کردن نوسانات گاز ورودیقابل نصب روی دیوار و بر روی زمین همراه با پایه مخصوص موجود در بسته بندیدارای سیستم کنترل اکسیژن محیط (ODS) : گاز کربنیک نتیجه سوخت کامل است (اما درصد این گاز باید قابل کنترل باشد.) سیستم کنترل اکسیژن نسبت به درصد اکسیژن...

  200,000 تومان

   Notice: Undefined index: colors_list in /home/cp20706/public_html/cache/smarty/compile/f4/17/cc/f417ccf38ecf2dec78745e268010e7c50cf9e75d.file.product-list-colors.tpl.cache.php on line 32

   Notice: Trying to get property of non-object in /home/cp20706/public_html/cache/smarty/compile/f4/17/cc/f417ccf38ecf2dec78745e268010e7c50cf9e75d.file.product-list-colors.tpl.cache.php on line 32
 • 190,000 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-25
  ( 0 نقد و بررسی )

  بدون نیاز به دودکشمجهز به جرقه زنتحت لیسانس Sicar ایتالیابا حمایت  سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشوربدنه این بخاری دارای پوشش رنگ پودری کوره ای می باشد که به روش الکترواستاتیک و تمام اتوماتیک اجرا می شود.مشعل این بخاری دارای احتراق کامل است و میزان گازهای مضر حاصل از احتراق (منواکسید کربن ) به مقدار خیلی کم می باشد.قابل نصب روی دیوار و بر...

  190,000 تومان
  خرید موجود

   Notice: Undefined index: colors_list in /home/cp20706/public_html/cache/smarty/compile/f4/17/cc/f417ccf38ecf2dec78745e268010e7c50cf9e75d.file.product-list-colors.tpl.cache.php on line 32

   Notice: Trying to get property of non-object in /home/cp20706/public_html/cache/smarty/compile/f4/17/cc/f417ccf38ecf2dec78745e268010e7c50cf9e75d.file.product-list-colors.tpl.cache.php on line 32
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-26
  ( 0 نقد و بررسی )

  مدل AES7513-W (سفید) مدل AES7513-S (سیلور) مدل AES7513-SD (سفید با درب سیلور)ظرفيت :5 كيلوگرمدور خشك كن  : 700 دور در دقيقهمجهز به صفحه نمايشگر زمان و برنامهمجهز به دستگيره انتخاب دور خشك كن از 0 تا 700 دور در دقيقه

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-26
  ( 0 نقد و بررسی )

  مدل AFS12073-W (سفید) مدل AFS12073-S (سیلور) مدل AFS12073-SD (سفید با درب سیلور)ظرفيت :7 كيلوگرمدور خشك كن  :1200 دور در دقيقهمجهز به صفحه نمايشگر زمان و برنامهمجهز به دستگيره انتخاب دور خشك كن از 0 تا 1200 دور در دقيقه

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-26
  ( 0 نقد و بررسی )

  مدل AES7513-W (سفید) مدل AES7513-S (سیلور) مدل AES7513-SD (سفید با درب سیلور)ظرفيت :5 كيلوگرمدور خشك كن  : 700 دور در دقيقهمجهز به صفحه نمايشگر زمان و برنامهمجهز به دستگيره انتخاب دور خشك كن از 0 تا 700 دور در دقيقه

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-26
  ( 0 نقد و بررسی )

  مدل AFS12073-W (سفید) مدل AFS12073-S (سیلور) مدل AFS12073-SD (سفید با درب سیلور)ظرفيت :7 كيلوگرمدور خشك كن  :1200 دور در دقيقهمجهز به صفحه نمايشگر زمان و برنامهمجهز به دستگيره انتخاب دور خشك كن از 0 تا 1200 دور در دقيقه

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-26
  ( 0 نقد و بررسی )

  مدل AFS12073-W (سفید) مدل AFS12073-S (سیلور) مدل AFS12073-SD (سفید با درب سیلور)ظرفيت :7 كيلوگرمدور خشك كن  :1200 دور در دقيقهمجهز به صفحه نمايشگر زمان و برنامهمجهز به دستگيره انتخاب دور خشك كن از 0 تا 1200 دور در دقيقه

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-26
  ( 0 نقد و بررسی )

  ظرفيت :8 كيلوگرمدور خشك كن  :1200 دور در دقيقهمجهز به صفحه نمايشگر زمان و برنامهمجهز به دستگيره انتخاب دور خشك كن از 0 تا 1200 دور در دقيقه

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-26
  ( 0 نقد و بررسی )

  مدل AES10613-S (سیلور) مدل AES10613-W (سفید) مدل AES10613-SD (سفید با درب سیلور)ظرفيت :6 كيلوگرمدور خشك كن  : 1000 دور در دقيقهمجهز به صفحه نمايشگر زمان و برنامهمجهز به دستگيره انتخاب دور خشك كن از 0 تا 1000 دور در دقيقه

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-26
  ( 0 نقد و بررسی )

  مدل AES10613-S (سیلور) مدل AES10613-W (سفید) مدل AES10613-SD (سفید با درب سیلور)ظرفيت :6 كيلوگرمدور خشك كن  : 1000 دور در دقيقهمجهز به صفحه نمايشگر زمان و برنامهمجهز به دستگيره انتخاب دور خشك كن از 0 تا 1000 دور در دقيقه

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-26
  ( 0 نقد و بررسی )

  مدل AES10613-S (سیلور) مدل AES10613-W (سفید) مدل AES10613-SD (سفید با درب سیلور )ظرفيت :6 كيلوگرمدور خشك كن  : 1000 دور در دقيقهمجهز به صفحه نمايشگر زمان و برنامهمجهز به دستگيره انتخاب دور خشك كن از 0 تا 1000 دور در دقيقه

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-26
  ( 0 نقد و بررسی )

  ظرفيت :7 كيلوگرمدور خشك كن  :1200 دور در دقيقهمجهز به صفحه نمايشگر زمان و برنامهمجهز به دستگيره انتخاب دور خشك كن از 0 تا 1200 دور در دقيقه

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-26
  ( 0 نقد و بررسی )

  مدل AES7513-W (سفید) مدل AES7513-S (سیلور) مدل AES7513-SD (سفید با درب سیلور)ظرفيت :5 كيلوگرمدور خشك كن  : 700 دور در دقيقهمجهز به صفحه نمايشگر زمان و برنامهمجهز به دستگيره انتخاب دور خشك كن از 0 تا 700 دور در دقيقه

  0 تومان